A projekt bemutatása

 DEAK Zrt. – Újvidéki Tudományegyetem

„A határtérség K+F+I képességeinek multidiszciplináris, piacorientált fejlesztése” (MORDIC) projekt

 

A DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság együttműködve az Újvidéki Tudományegyetem Műszaki Karával „A határtérség K+F+I képességeinek multidiszciplináris, piacorientált fejlesztése” címmel (MORDIC) közös szakmai projektet valósított meg a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával.

A projekt célja volt, hogy a két térség, a két város és a két egyetem közötti együttműködés fejlődjék a K+F+I területén. Ennek konkrét eredményeként olyan előkészítő tervek kerültek kidolgozásra, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy mindkét városban technológiai park vagy más hasonló néven futó, de mindenképpen a kutatókat és a vállalatokat közösen kiszolgáló infrastruktúra tudjon majd megépülni. A projekt végére olyan kooperációs akciótervet kívátunk előkészíteni, amelyek a következő lépéseket konkrétan lefektetik.

A projekt operatív végrehajtói, megvalósítói a két egyetem szakemberei közül kerültek ki. Jóllehet a célok nem az egyetem belső céljai voltak, hanem az, hogy az egyetemi tudás minél inkább elérhető legyen a gazdaság irányából. Az együttműködési koncepció ugyan elsősorban a két egyetemre fókuszált, de a partnerek minél szélesebb körét (a szakterületeken érintett vállalatok, vagy közintézmények – mint például az önkormányzati hivatal, illetve megyei közgyűlés megfelelő szakmai bizottságai, szakemberei) kívántuk bevonni a projekt egyeztetési folyamataiba.

A pályázat tartalmának magyarországi részét arra tekintettel készítettük el, hogy Szegeden már most is több egyetemi közreműködéssel működő inkubátorház működik, illetve számolni kell az ELI projekt keretében induló fejlesztésekkel is.

 

A projekt az innováció, kutatás és fejlesztés erősítésének 3 fő irányára fókuszált. Elvárt a projekttevékenységekből származó eredmények öt éven túli fenntartása.

A projektmegvalósítás során a - tagjai számára hosszú távon nagy gyakorlati jelentőségű - innovációs hálózat került kifejlesztésre. A hálózatnak 150 aktív tagot kellett felmutatnia a 3 év időtartamán belül.

 

A megvalósíthatósági tanulmányok, amelyeket a projekt részeként fejlesztettek, kulcsfontosságú előfeltételt képviselnek a tudományos-technológia-parkok további infrastrukturális fejlesztése során. A tervezett tanulmányok a következők voltak:

  • Üzleti orientáltságú Multidiszciplináris Tudományos Park lehetőségeinek feltárása Szegeden
  • Üzleti működési modell kidolgozása több helyszínen működő Tudományos Parkhoz Szegeden
  • Stratégia és Szervezet javaslat a Tudományos-Technológiai Park létrehozásához Újvidéken
  • KKV-k és cégek igényei és elvárásai a Tudományos-Technológiai Parkok felé a határmenti térségben